ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ละเมียน บุณยะมาน"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
ร้อยเอกละเมียน บุณยะมาน เกิดเมื่อวันที่ [[19 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2462]]<ref>[http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000002983/info/vote ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง]</ref> สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จาก [[โรงเรียนเป็นบุตรของนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]]ประสพ และ นิติศาสตรบัณฑิต จาก [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] สมรสกับนางรัชนีสนองเนตร บุณยะมาน
<ref>[http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000002983/info/vote ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง]</ref> สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จาก [[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]] และ นิติศาสตรบัณฑิต จาก [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] สมรสกับนางรัชนี บุณยะมาน
 
ร้อยเอกละเมียน เสียชีวิต เมื่อวันที่ [[26 มกราคม]] [[พ.ศ. 2551]] ด้วยโรคติดเชื้อกระแสโลหิต สิริอายุ 88 ปี <ref>[http://www.gotoknow.org/posts/76289 อาลัย: ร.อ. ละเมียน บุณยะมาน]</ref>
 
== งานการเมือง ==
ผู้ใช้นิรนาม