ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครหาดใหญ่"

(ย้อนการแก้ไขที่ 6081856 สร้างโดย 101.108.242.227 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
=== ยุคสุขาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหาดใหญ่ ===
หาดใหญ่ เป็นชื่อรวมของหมู่บ้านโคกเสม็ดชุนและบ้านหาดใหญ่ เดิมดินแดนหาดใหญ่เป็นเนินสูง มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก การคมนาคมไม่สะดวก เป็นป่าต้นเสม็ดชุน โดยทั่วไปชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านโคกเสม็ดชุน เมื่อทางการได้ตัดทางรถไฟมาถึงท้องถิ่นนี้ จึงมีประชาชนอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินและเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ สมัยนั้นชุมทางรถไฟอยู่ที่[[สถานีรถไฟอู่ตะเภา]] (ด้านเหนือของ[[สถานีรถไฟหาดใหญ่]] ในปัจจุบันเป็นเพียงที่หยุดรถไฟ) เนื่องจากสถานีอู่ตะเภาเป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมเป็นประจำ ทาง[[การรถไฟแห่งประเทศไทย|การรถไฟ]]จึงได้ย้ายสถานีมาอยู่ที่[[สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่]] ประชาชนได้ทยอยย้ายบ้านเรือนมาสร้างตามบริเวณสถานีนั่นเอง ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่ากิจการรถไฟมีบทบาทต่อการขยับขยายและความเจริญก้าวหน้าของนครหาดใหญ่ตลอดมา
 
ต่อมาได้มีผู้เห็นการไกลกล่าวว่าบริเวณสถานีรถไฟหาดใหญ่นี้ ต่อไปภายหน้าจะต้องเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน จึงได้มีการจับจองและซื้อที่ดินแปลงใหญ่จากราษฏรพื้นบ้าน ในที่สุดปี พ.ศ. 2471 หาดใหญ่จึงมีฐานะเป็น[[สุขาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบล]] ซึ่งประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ [[29 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2471]] ตามประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] ลงวันที่ [[29 กรกฎาคม]] พ.ศ. 2471
 
=== ยุคเทศบาลตำบลหาดใหญ่ ===
ผู้ใช้นิรนาม