ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การถอดเสียงภาษาอังกฤษ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# คำที่มาจากภาษาอื่น การอ่านออกเสียงจะไม่ตรงซึ่งไม่สามารถใช้หลักการทับศัพท์ได้ เช่น entree (รากศัพท์ฝรั่งเศส) อองเทร, karaoke (ญี่ปุ่น) คาราโอเกะ
# คำบางคำมาจากรากศัพท์เดิม ซึ่งเกิดจากการแปลรูปสระ การอ่านออกเสียงอ่านตามเสียงเดิม ทำให้หลักการกำหนดได้ไม่ครบ เช่น คำว่า dove (นกชนิดหนึ่ง) มาจาก duv ซึ่งอ่านว่า "ดัฟ"
<!--<div style="clear: both"></div>-->
 
== ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ ==
9,747

การแก้ไข