ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ"

พระราชโอรสในรัชกาลที่สองเป็นพระองค์เจ้าราชโอรส
(พระราชโอรสในรัชกาลที่สองเป็นพระองค์เจ้าราชโอรส)
| พระนาม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปราโมช กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
| พระนามเต็ม =
| ฐานันดร = พระองค์เจ้าชั้นเอก
| วันประสูติ = 11 มีนาคม พ.ศ. 2359
| วันสิ้นพระชนม์ = 13 มิถุนายน พ.ศ. 2415 <br>(พระชันษา 57 ปี)
| พระอิสริยยศ = พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 2
| พระราชบิดา =
| พระบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
175

การแก้ไข