ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตราชเทวี"

 
== ประวัติศาสตร์ ==
พื้นที่เขตราชเทวีเดิมมีฐานะเป็นตำบล 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลทุ่งพญาไท ตำบลถนนพญาไท ตำบลถนนเพชรบุรี และตำบลมักกะสัน ซึ่งเกิดจากการยุบรวมตำบลเล็ก ๆ เข้าด้วยกัน ขึ้นอยู่กับ[[เขตดุสิต|อำเภอดุสิต]] และต่อมาในปี [[พ.ศ. 2509]] จึงได้ย้ายมาขึ้นกับ[[เขตพญาไทดุสิต|อำเภอพญาไทดุสิต]]
 
เมื่อปี [[พ.ศ. 2515]] ได้มีประกาศคณะปฏิวัติจัดตั้ง[[กรุงเทพมหานคร]]ขึ้นแทนที่นครหลวงกรุงเทพธนบุรีซึ่งเกิดจากการรวมกันของ[[จังหวัดพระนคร]]และ[[จังหวัดธนบุรี]] อำเภอพญาไทดุสิตเปลี่ยนฐานะเป็นเขตพญาไทดุสิต ตำบลต่าง ๆ ในท้องที่จึงมีฐานะเป็น[[แขวง]]
 
ต่อมาในท้องที่เขตพญาไทดุสิตมีความเจริญและมีผู้คนหนาแน่นขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการปกครอง การบริหารราชการ และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในวันที่ [[6 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2532]] [[กระทรวงมหาดไทย]]จึงมีประกาศให้แบ่งพื้นที่ 4 แขวงทางทิศใต้ของเขตพญาไทดุสิตจัดตั้งเป็น '''เขตราชเทวี''' จนกระทั่งในปี [[พ.ศ. 2536]] ได้มีการจัดตั้ง[[เขตดินแดง]]ขึ้น โดยนำพื้นที่บางส่วนของแขวงมักกะสันไปรวมด้วย
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
ผู้ใช้นิรนาม