ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญรอด บิณฑสันต์"

{{ม.ว.ม.|2511}}
{{ม.ป.ช.|2514}}
{{ท.จ.ว.|2511}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/044/24.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]</ref>
{{ท.จ.|2507}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2507/D/042/5.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 81 ตอนที่ 42 วันที่ 7 พฤษภาคม 2507</ref>
* [[พ.ศ. 2511]] - [[ไฟล์:Dushdi Mala - Civilian (Thailand).png|80px]] [[เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา]] (ร.ด.ม.(ศ))<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/033/1169.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา], เล่ม ๘๕, ตอน ๓๓ ง, ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑, หน้า ๑๑๖๙ </ref>
* [[พ.ศ. 2516]] - Knight Commander’s Cross (Badge and Star) จาก [[สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน]]
54,377

การแก้ไข