ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุนทร หงส์ลดารมภ์"

พ.ศ. 2502 ได้รับการแต่งตั้งเป็น[[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ]]ในรัฐบาล[[สฤษดิ์ ธนะรัชต์|จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์]] ก่อนจะย้ายไปดำรงตำแหน่ง[[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง]]<ref>[http://www.mof.go.th/home/suntorn.html นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ - กระทรวงการคลัง]</ref> พ.ศ. 2506 ดำรงตำแหน่ง[[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ]] อีกตำแหน่งหนึ่ง<ref>[http://www.cabinet.thaigov.go.th/cab_29.htm คณะรัฐมนตรีคณะที่ 29 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี]</ref>
 
หลังจาก[[สฤษดิ์ ธนะรัชต์|จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์]]ถึงแก่อสัญญกรรม [[ถนอม กิตติขจร|พลเอกถนอม กิตติขจร]]ได้จัดตั้งรัฐบาล โดยนายสุนทร หงส์ลดารมภ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น[[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง]]ต่อ เมื่อ พ.ศ. 2508 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง[[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ]] ก่อนจะลาออกเมื่อ พ.ศ. 2511<ref>[http://www.cabinet.thaigov.go.th/cab_30.htm คณะรัฐมนตรีคณะที่ 30 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี]</ref> ต่อมาใน พ.ศ. 2520 นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น[[รายนามรองนายกรัฐมนตรีของไทย|รองนายกรัฐมนตรี]]ฝ่ายเศรษฐกิจในรัฐบาล[[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์|พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/112/3.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)]</ref> ก่อนจะพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521<ref>[http://www.cabinet.thaigov.go.th/cab_40.htm คณะรัฐมนตรีคณะที่ 40 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี]</ref>
 
== ครอบครัว ==
58,495

การแก้ไข