ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอแม่แตง"

update จำนวนประชากร
(→‎การปกครองส่วนท้องถิ่น: Khilek renamed to Chom Chaeng http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/071/14.PDF)
(update จำนวนประชากร)
| population_as_of = 2557
| postal_code = 50150,<br />50330 <small>(เฉพาะตำบลสันป่ายาง<br />และหมู่ที่ 2-9, 12-13 ตำบลสบเปิง)</small>
| density = 55.0607
| geocode = 5006
| capital = ที่ว่าการอำเภอแม่แตง เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอแม่แตงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 [[ตำบล]] 104120 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
 
{| class="wikitable sortable" style="margin: 0 auto 1em auto; text-align:center;"
{|
! ลำดับที่ || ตำบล || จำนวนหมู่บ้าน || ประชากรทั้งหมด<br /><small> (พ.ศ. 2557) </small><ref name=population>[http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=50&statType=1&year=57 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม่] กรมการปกครอง</ref> || colspan="2" | ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น<br /><small> (พ.ศ. 2557) </small><ref name=population/>
|-
||1.||สันมหาพน|| ||(San Maha Phon)|| ||10 หมู่บ้าน|| || || || || || ||8.||บ้านเป้า|| || (Ban Pao) || ||7 หมู่บ้าน
|-
|| 1. || สันมหาพน</br><small> (San Maha Phon) </small> || 10 || 6,590 || 6,590 || <small>(ทต. สันมหาพน)</small>
||2.||แม่แตง || ||(Mae Taeng)|| ||8 หมู่บ้าน|| || || || || || ||9.||ป่าแป๋|| || (Pa Pae) || ||14 หมู่บ้าน
|-
|| 2. || แม่แตง</br><small> (Mae Taeng) </small> || 8 || 4,398 || 4,398 || <small>(ทต. แม่แตง)</small>
||3.||ขี้เหล็ก|| || (Khilek) || ||11 หมู่บ้าน|| || || || || || ||10.||เมืองก๋าย|| || (Mueang Kai) || ||5 หมู่บ้าน
|-
|| 3. || ขี้เหล็ก</br><small> (Khilek) </small> || 11 || 9,334 || 1,935 <br /> 7,399 || <small>(ทต. สันมหาพน)<br />(ทต. จอมแจ้ง)</small>
||4.||ช่อแล|| || (Cho Lae) || ||6 หมู่บ้าน|| || || || || || ||11.||บ้านช้าง|| || (Ban Chang) || ||5 หมู่บ้าน
|-
|| 4. || ช่อแล</br><small> (Cho Lae) </small> || 6 || 4,467 || 4,467 || <small>(ทม. เมืองแกนพัฒนา)</small>
||5.||แม่หอพระ|| || (Mae Ho Phra) || ||9 หมู่บ้าน|| || || || || || ||12.||กื้ดช้าง || ||(Kuet Chang) || ||8 หมู่บ้าน
|-
|| 5. || แม่หอพระ</br><small> (Mae Ho Phra) </small> || 9 || 5,383 || 5,383 || <small>(ทต. แม่หอพระ)</small>
||6.||สบเปิง|| || (Sop Poeng) || ||13 หมู่บ้าน|| || || || || || ||13.||อินทขิล|| || (Inthakhin) || ||18 หมู่บ้าน
|-
|| 6. || สบเปิง</br><small> (Sop Poeng) </small> || 13 || 7,753 || 7,753 || <small>(อบต. สบเปิง)</small>
||7.||สันป่ายาง|| || (San Pa Yang) || ||5 หมู่บ้าน
|-
|| 7. || สันป่ายาง</br><small> (San Pa Yang) </small> || 6 || 3,748 || 3,748 || <small>(อบต. สันป่ายาง)</small>
|-
|| 8. || บ้านเป้า</br><small> (Ban Pao) </small> || 7 || 3,657 || 3,657 || <small>(อบต. บ้านเป้า)</small>
|-
|| 9. || ป่าแป๋</br><small> (Pa Pae) </small> || 13 || 6,175 || 6,175 || <small>(อบต. ป่าแป๋)</small>
|-
|| 10. || เมืองก๋าย</br><small> (Mueang Kai) </small> || 5 || 1,637 || 1,637 || <small>(อบต. เมืองก๋าย)</small>
|-
|| 11. || บ้านช้าง</br><small> (Ban Chang) </small> || 5 || 3,883 || 3,883 || <small>(อบต. บ้านช้าง)</small>
|-
|| 12. || กึ้ดช้าง</br><small> (Kuet Chang) </small> || 8 || 5,152 || 5,152 || <small>(อบต. กึ้ดช้าง)</small>
|-
|| 13. || อินทขิล</br><small> (Inthakhin) </small> || 19 || 12,867 || 8,722 <br /> 4,145 || <small>(ทม. เมืองแกนพัฒนา)<br />(ทต. อินทขิล)</small>
|-
|-
! colspan="2" | รวม || 120 || 75,044 || colspan="2" | 75,044
|}
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอแม่แตงประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 13 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่อแลทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลอินทขิล
* '''เทศบาลตำบลสันมหาพน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันมหาพนทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลขี้เหล็ก
* '''เทศบาลตำบลอินทขิล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอินทขิล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกื้ดช้างทั้งตำบล
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{จังหวัด/เชียงใหม่}}
13,230

การแก้ไข