ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าสามกรม"

เพิ่มขึ้น 2,387 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
พระราชประวัติ
(พระราชประวัติ)
* พระองค์เจ้ารถ ได้รับการสถาปนาที่ '''กรมหมื่นสุนทรเทพ'''
* พระองค์เจ้าปาน ได้รับการสถาปนาที่ '''กรมหมื่นเสพภักดี'''
 
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายมังคุด กรมหมื่นจิตรสุนทร ได้ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงกระแหเป็นชายา โอรสธิดาเห็นจะมีศักดิ์เป็นพระองค์เจ้าตามข้างพระมารดา
* พระองค์เจ้าหญิงเต (ชะฎา)
* พระองค์เจ้าชายสุทิน (สูวดี)
* พระองค์เจ้าชายแฉ่ง (ชมภู)
มีหม่อมห้ามชื่อมูล มีธิดา 2 องค์
* หม่อมเจ้าหญิงกระจาด
* หม่อมเจ้าหญิงสิริวัฒน์
 
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายรถ กรมหมื่นสุนทรเทพ ได้ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงยี่สุ่นเป็นชายา ธิดาเห็นจะมีศักดิ์เป็นพระองค์เจ้าตามข้างพระมารดา
* พระองค์เจ้าหญิงมวน
มีหม่อมห้ามชื่อทองอยู่ มีโอรสธิดา
* หม่อมเจ้าหญิงองุ่น (อรุณ)
* หม่อมเจ้าชายขี้หมู (สูจี)
* หม่อมเจ้าชายสุนปุก (สีพี)
* หม่อมเจ้าหญิงอำพัน
มีหม่อมห้ามชื่อชื่น มีโอรส 2 องค์
* หม่อมเจ้าชายสุชน (อุดม)
* หม่อมเจ้าชายชุมแสง (สุพรรณ)
 
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายปาน กรมหมื่นเสพภักดี ได้ หม่อมเจ้าหญิงจัน เป็นชายา มีโอรสธิดา 2 องค์
* หม่อมเจ้าชายไพฑูรย์
* หม่อมเจ้าหญิงมณี
 
เจ้าสามกรมไม่ทรงถูกกับ[[กรมพระราชวังบวรเสนาพิทักษ์]] สาเหตุหนึ่งมาจากการที่กรมพระราชวังบวรมีพระบัณฑูรให้ตำรวจมานำตัวเจ้ากรม ปลัดกรมและนายเวรปลัดเวรของเจ้าสามกรมมาถามความว่า เจ้ากรมนั้นเป็นแต่หมื่น เหตุใดจึงตั้ง[[บรรดาศักดิ์ไทย|บรรดาศักดิ์]]กันในกรมให้เป็นขุนซึ่งนับว่าทำสูงเกินว่าศักดิ์ จึงมีพระบัณฑูรให้ลงพระราชอาญาโบยหลังคนละ 15 ทีบ้างคนละ 20 ทีบ้าง
ผู้ใช้นิรนาม