ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัญญัติ จันทน์เสนะ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
นายบัญญัติ จันทร์เสนะ เกิดเมื่อวันที่ [[29 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2487]] ที่ตำบลตะเครียะ [[อำเภอระโนด]] [[จังหวัดสงขลา]] เป็นบุตรนายแป้น กับ นางอำไพ จันทร์เสนะ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดเกษตรชลธี ชั้นมัธยมศึกษาจาก[[โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา]] ต่อมาได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่[[มหาวิทยาลัยบูรพา|วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน]] และจบปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จาก[[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]]
 
ด้านชีวีตครอบครัว สมรสกับนางวรรณา จันทน์เสนะ( บุตรสาว กำนันวร ทวีรัตน์ ) มีบุตร 1 คน
ผู้ใช้นิรนาม