ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองสงขลา"

== การแบ่งเขตการปกครอง ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอเมืองสงขลาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 67 [[ตำบล]] 46 [[หมู่บ้าน]]
{|
|-
||1.||||บ่อยาง||||||(Bo Yang)||||||-||
|-
||2.||||เขารูปช้างวัดอุทัย||||||(KhaoWat Rup ChangUtai)||||||10 หมู่บ้าน-||
|-
||3.||||เกาะแต้วเขารูปช้าง||||||(KoKhao TaeoRup Chang)||||||910 หมู่บ้าน||
|-
||4.||||พะวงเกาะแต้ว||||||(PhawongKo Taeo)||||||89 หมู่บ้าน||
|-
||5.||||ทุ่งหวังพะวง||||||(Thung WangPhawong)||||||108 หมู่บ้าน||
|-
||6.||||เกาะยอทุ่งหวัง||||||(KoThung YoWang)||||||910 หมู่บ้าน||
|-
||7.||||เกาะยอ||||||(Ko Yo)||||||9 หมู่บ้าน||
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม