ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แคล้ว นรปติ"

เพิ่มขึ้น 751 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
แคล้ว นรปติ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 1 สมัย คือ
# [[การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543]] [[จังหวัดขอนแก่น]]
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ม.ว.ม.|2548}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00177223.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ รวม ๗,๒๕๖ ราย]</ref>
 
== อ้างอิง ==