ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรงสี่หน้า"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== พื้นที่ผิวและปริมาตร ==
พื้นที่ผิว ''A'' และ[[ปริมาตร]] ''V'' ของทรงสิบสองสี่หน้าปรกติ ที่มีความยาวขอบทุกด้านเท่ากับ a คำนวณได้ด้วยสูตร
:<math>A = (3\sqrt{25+10\sqrt{5}3}) a^2 \approx 201.6457288a73205081a^2</math>
:<math>V = \frac{1}{412} (15+7\sqrt{52}) a^3 \approx 70.66311896a11785113a^3</math>
 
== พิกัดคาร์ทีเซียน ==
131,022

การแก้ไข