ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาคำโสม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|พระบิดา = [[เจ้าฟ้าสิงหราชธานี เจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว]]
|พระมารดา= แม่เจ้าจันทาราชเทวี
|พระมเหสี = * แม่เจ้าปทุมมาราชเทวี<br>* แม่เจ้าจันทรา<br>* แม่เจ้าจอมแก้ว
|พระมเหสี =
|พระโอรส/ธิดา =
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์ทิพย์จักร]]
* [[พระเจ้าลำพูนไชย|พระเจ้าบุญมา]] พระเจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 2
 
พระเจ้าคำโสม อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงตุมมาปทุมมา ต่อมาคือ แม่เจ้าปทุมมาราชเทวี และมีชายาอีกหลายพระองค์ อาทิ แม่เจ้าจันทรา แม่เจ้าจอมแก้ว
 
== ราชโอรส-ธิดา ==
58,135

การแก้ไข