ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางรถไฟสายแม่กลอง"

|-
|[[ป้ายหยุดรถไฟบ้านชีผ้าขาว|บ้านชีผ้าขาว]]
|Ban Chi PhakhaoPha Khao
|5021
|3+890
|-
|[[ที่หยุดรถไฟบางโทรัด|บางโทรัด]]
|Bang ThoratTho Rat
|5025
|13+320
|-
|[[ป้ายหยุดรถไฟเขตเมือง|เขตเมือง]]
|Khet Mueang
|Ket Muang
|5029
|23+730
|-
|[[ที่หยุดรถไฟลาดใหญ่|ลาดใหญ่]]
|LadLat Yai
|5030
|27+660
118,656

การแก้ไข