ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดจ่าวิญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ที่ดินทางการเกษตร 180,004.31 ไร่
* พื้นที่ป่าไม้ 6,080.20 ไร่
* พื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆอื่น ๆ 9,936.22 ไร่
* พื้นที่ไม่ได้ใช้สอย 22,242.94 ไร่
 
158,662

การแก้ไข