ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| เมืองที่ตั้ง = [[กรุงเทพมหานคร]]
| ประเทศที่ตั้ง = [[ประเทศไทย]]
| เริ่มสร้าง = [[พ.ศ. 25372425]]
| ผู้สร้าง = [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| ปีที่สำเร็จ = [[พ.ศ. 25492430]]
| ปีบูรณะ = [[พ.ศ. 2537]]
| ผู้บูรณะ = [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]
| ผู้บูรณะ =
| ปีที่สำเร็จ = [[พ.ศ.2549]]
| แบบสถาปัตยกรรม = เป็นตึกแบบตะวันตก
| โครงสร้าง =
| โครงสร้าง = เป็นตึกแบบตะวันตก มีเครื่องหลังคาและหน้าต่างเป็นแบบไทย ผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่
| ขนาด =
| รายละเอียดอื่น =
ผู้ใช้นิรนาม