ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปอกัน"

เพิ่มขึ้น 707 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
หน้าใหม่: '''ปกัน ปกัน เป็นเมืองที่สุลต่านแห่งรัฐปะหังอาศัยอยู่ เป็น...
(หน้าใหม่: '''ปกัน ปกัน เป็นเมืองที่สุลต่านแห่งรัฐปะหังอาศัยอยู่ เป็น...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม