ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโกสุมพิสัย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
||1.||หัวขวาง || || || ||(Hua Khwang) || || || ||21 หมู่บ้าน|| || || || || || ||10.||เขื่อน || || || ||(Khuean) || |||| ||11 หมู่บ้าน
|-
||2.||ยางบ้านหำน้อย || || || ||(Yang Noi) || || || ||14 หมู่บ้าน|| || || || |||| ||11.||หนองบอน|| || || || (Nong Bua) || ||||||11 หมู่บ้าน
|-
||3.||วังยาว || || || ||(Wang Yao)|| || || ||12 หมู่บ้าน|| || || || |||| ||12.||โพนงาม|| || || || (Phon Ngam) || |||| ||12 หมู่บ้าน
ผู้ใช้นิรนาม