ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชีวสังเคราะห์"

(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
 
ด้วยวิธีการนี้และความเจริญก้าวหน้าทาง [[ไบโอเทคโนโลยี่]] (biotechnology) อาจสามารถผลิต[[พลาสติก]]ที่สลายตัวได้เองทางชีวภาพ
 
[[หมวดหมู่:เมแทบอลิซึม]]
[[หมวดหมู่:เคมี]]
[[หมวดหมู่:ชีววิทยา]]
10,927

การแก้ไข