ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบพิกัดทรงกลมฟ้า"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
:<math>\sin\delta = \sin\phi_o \sin a - \cos\phi_o \cos a \cos A</math><ref>
Depending on the azimuth convention in use, the signs of cos{{math|''A''}} and sin{{math|''A''}} appear in all four different combinations. Karttunen et al., Taff and Roth define {{math|''A''}} clockwise from the south. Lang defines it north through east, Smart north through west. Meeus (1991), p.&nbsp;89: sin {{math|''&delta;''}} = sin {{math|''&phi;''}} sin {{math|''a''}} &minus; cos {{math|''&phi;''}} cos {{math|''a''}} cos {{math|''A''}}; ''Explanatory Supplement'' (1961), p.&nbsp;26: sin {{math|''&delta;''}} = sin {{math|''a''}} sin {{math|''&phi;''}} + cos {{math|''a''}} cos {{math|''A''}} cos {{math|''&phi;''}}.
</ref>
 
373,120

การแก้ไข