ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนฯ เดิมกระทำในวันที่ [[25 มกราคม]] ของทุกปี เนื่องจากวันดังกล่าวเป็น[[วันกองทัพไทย]] และในวันดังกล่าวทหารใหม่ได้ฝึกเสร็จสิ้นแล้วตามหลักสูตร และพร้อมที่จะทำการรบได้ นอกจากนี้ยังเป็นวันระลึกถึงวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]] ทรงกระทำ[[ยุทธหัตถี]]ได้รับชัยชนะต่อข้าศึกด้วย<ref> {{cite web|url=http://www.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/military/flag/index2.htm|title=ธงชัยเฉลิมพล จากหอมรดกไทย กระทรวงกลาโหม|accessdate=2007-05-09}}</ref> ต่อมาเมื่อนักประวัติศาสตร์ได้ตรวจสอบวันกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใหม่จึงพบว่า วันกระทำยุทธหัตถีที่ถูกต้องนั้น ตรงกับวันที่ [[18 มกราคม]] [[พ.ศ. 2135]] [[กองบัญชาการทหารสูงสุด]]จึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง[[วันกองทัพไทย]]มาเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีแทน โดยเริ่มตั้งแต่ [[พ.ศ. 2550]] เป็นต้นไป<ref> {{cite web|url=http://www.siamrath.co.th/Politic.asp?ReviewID=161772|title=หัวโขน หัวคน / วันกองทัพไทย - สยามรัฐออนไลน์ ฉบับวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2550|accessdate=2007-05-09}}</ref><ref> {{cite web|url=http://www.parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=45501|title=ทหารเปลี่ยนใหม่ "วันกองทัพไทย" ยึด 18 มกราคม โดย พันเอก(พิเศษ) สุรัตน์ บรรเทาทุรามัย|accessdate=2007-05-09}}</ref>
 
== สถานที่ทำพิธีฯ ของแต่ละเหล่าทัพ (พ.ศ. 2550)<ref>อ้างแล้ว</ref> ==
* [[กองบัญชาการทหารสูงสุด]] กระทำพิธีที่กองพันสื่อสารทหาร [[แขวงทุ่งสีกัน]] [[เขตดอนเมือง]]
* [[กองทัพบกไทย|กองทัพบก]] กระทำพิธีที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ [[เขตบางเขน]]
สำหรับหน่วยทหารอื่นที่มีที่ตั้งนอกเขตจังหวัดทหารบก กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงกัน กระทำพิธีรวมกันหรือจะกระทำพิธี ณ ที่ตั้งหน่วยทหาร หรือพื้นที่ที่เหมาะสม
 
== คำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล<ref> {{cite web|url=http://www.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/military/flag/index2.htm|title=ธงชัยเฉลิมพล จากหอมรดกไทย กระทรวงกลาโหม|accessdate=2007-05-09}}</ref> ==
* ข้าพเจ้า(เอ่ยยศ นาม และนามสกุล)ขอกระทำสัตย์ปฏิญาณว่า
* ข้าพเจ้า จักยอมตาย เพื่ออิสรภาพ และความสงบแห่งประเทศชาติ
* ข้าพเจ้า จะเชิดชูและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
* ข้าพเจ้า จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ทั้งจักปกครองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยยุติธรรม
* ข้าพเจ้า จะไม่แพร่งพรายความลับของราชการเป็นอันขาด<ref> {{cite web|url=http://www.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/military/flag/index2.htm|title=ธงชัยเฉลิมพล จากหอมรดกไทย กระทรวงกลาโหม|accessdate=2007-05-09}}</ref>
 
== อ้างอิง ==
17,415

การแก้ไข