ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| followed_by =
}}
'''''เดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊ก''''' ({{lang-en|The World Factbook}}, [[ISSN]] {{ISSN search link|1553-8133}}) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า '''''ซีไอเอเวิลด์แฟกต์บุ๊ก''''' ({{lang-en|CIA World Factbook}})<ref name="featured">{{cite web | author = Central Intelligence Agency | title = Where in the World is Mt. Kilimanjaro? Visit the CIA World Factbook to Find Out | date= 2008-01-03 | url = https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2008-featured-story-archive/world-factbook.html | accessdate = 2008-01-04 }}</ref> เป็นทรัพยากรอ้างอิงที่[[สำนักข่าวกรองกลาง]]ผลิต โดยมีสารสนเทศแบบ[[กาลานุกรม]]เกี่ยวกับประเทศของโลก ''เดอะแฟกต์บุ๊ก'' เข้าถึงได้ในรูปเว็บไซต์ ซึ่งมีการปรับบางส่วนทุกสัปดาห์ และยังมีให้ดาวน์โหลดเพื่อใช้แบบออฟไลน์ เอกสารดังกล่าวมีข้อสรุปประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การสื่อสาร การปกครอง เศรษฐกิจและการทหารของเขตการปกครอง 267 เอนทิตีแห่ง (entity) สองถึงสามหน้า<ref name="whatsnew">{{cite web | author = Directorate of Intelligence | title = CIA – World Factbook | date= 2011-07-12 | url = https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html | accessdate = 2011-07-14 | quote = The World Factbook provides information on the history, people, government, economy, geography, communications, transportation, military, and transnational issues for 267 world entities. }}</ref> ซึ่งรวมได้แก่ประเทศ เขตสังกัด และพื้นที่อื่นในโลกที่สหรัฐรับรอง
 
ซีไอเอเตรียม ''เดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊ก'' เพื่อให้ข้าราชการสหรัฐใช้ และลีลา การจัดรูปแบบ ขอบเขตและเนื้อหาได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดเป็นหลัก<ref name="cci">{{cite web | author = Directorate of Intelligence | title = The World Factbook – Contributors and Copyright Information | url = https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/contributor_copyright.html | accessdate = 2006-09-23 | quote = The World Factbook is prepared by the Central Intelligence Agency for the use of US Government officials, and the style, format, coverage, and content are designed to meet their specific requirements. Information is provided by ... other public and private sources. ''The Factbook'' is in the public domain. Accordingly, it may be copied freely without permission of the Central Intelligence Agency (CIA). }}</ref> อย่างไรก็ดี เอกสารวิจัยวิชาการและบทความข่าวมักใช้เป็นทรัพยากร<ref name="press">{{cite press release |title=CIA World Factbook 2006 Now Available |publisher=Central Intelligence Agency |date= 2006-04-05 |url=https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/press-release-archive-2006/pr04052006.htm |language= |accessdate=2007-01-11 | quote =The World Factbook remains the CIA's most widely disseminated and most popular product, now averaging almost 6 million visits each month. In addition, tens of thousands of government, commercial, academic, and other Web sites link to or replicate the online version of the Factbook. * * * Included among the 271 geographic entries is one for the "World," which incorporates data and other information summarized where possible from the other 270 country listings. }}</ref> แม้จะมีคุณภาพสารสนเทศกำกวมก็ตาม เนื่องจากเป็นงานของรัฐบาลสหรัฐ จึงถือเป็น[[สาธารณสมบัติ]]ในสหรัฐอเมริกา<ref name="pd">{{cite web | author = Directorate of Intelligence | title = The World Factbook – Frequently Asked Questions (FAQs): Can I use some or all of The World Factbook for my Web site (book, research project, homework, etc.)? | url = https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/faqs.html | accessdate = 2006-09-23 | quote = The World Factbook is in the public domain and may be used freely by anyone at anytime without seeking permission.* * * As a courtesy, please cite The World Factbook when used. }}</ref>
174,376

การแก้ไข