ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวาสุเทวี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบหัวข้อไม่เป็นสารานุกรม)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
{{ต้องการอ้างอิง}}
| ภาพ =
<big>ปรัชญาการศึกษาของ| ชื่อ = โรงเรียนวาสุเทวี</big>
| ชื่ออังกฤษ = Vasudevi School.
| ชื่อย่อ =
| เพลง =
| คำขวัญ = ''SERVIAM ข้าฯ ยินดีรับใช้''
| ก่อตั้ง = 18 พฤษภาคม 2496
| ประเภท = โรงเรียนเอกชน
| head_name = [[อธิการ]]
| head = ซิสเตอร์รวงกาญจนา ชินะผา
| ต้นไม้ =
| สี = ฟ้า-ขาว
| ที่ตั้ง = 200 ซ.จันทน์ 43 ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
| เว็บไซต์ = [http://www.vasudevi.ac.th/default/index.php/en/ โรงเรียนวาสุเทวี]
| นักเรียน =
}}
'''โรงเรียนวาสุเทวี''' เป็น[[โรงเรียน]]เอกชนโรมันคาทอลิกในสังกัด[[คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน]] ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 200 ซ.จันทน์ 43 ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
 
== ประวัติโรงเรียนวาสุเทวี ==
 
'''โรงเรียนวาสุเทวี''' เดิมชื่อ'''โรงเรียนพระแม่ฟาติมา'''<ref>[http://www.vasudevi.ac.th/default/index.php/en/2013-03-12-06-45-55 ประวัติโรงเรียนวาสุเทวี]</ref> ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ [[18 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2496]] มีนายมงคล วังตาล เป็นเจ้าของ เมื่อปี [[พ.ศ. 2498]] ซิสเตอร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ [[อธิการิณีเจ้าคณะภาคแขวง]][[คณะอุร์สุลิน]]แห่งประเทศไทย ได้ซื้อโรงเรียนนี้จาก[[คณะพระสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส]] และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วาสุเทวี" โดยคุณครูเฉลา ไทยวัฒน์ ครูภาษาไทยรุ่นแรกของ[[โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย]]เป็นผู้แปลจากชื่อภาษาลาติน REGINA MUNDI ซึ่งหมายถึง "[[ราชินีแห่งสวรรค์|พระแม่แห่งสากลโลก]]" นับเป็นชื่อที่มีความหมายตรงตามชื่อเดิมคือ “วาสุ” แปลว่าพื้นดิน “เทวี” แปลว่า ราชินี หมายถึง ราชินีแห่งพื้นพิภพหรือราชินีของโลก เมื่อวันที่ [[21 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2541]] ซิสเตอร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ได้โอนโรงเรียนวาสุเทวีให้แก่มูลนิธิคณะอุร์สุลินเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย โดยมีซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิเป็นผู้รับใบอนุญาต วันที่ [[2 กันยายน]] [[พ.ศ. 2545]] เปลี่ยนประธานกรรมการมูลนิธิเป็น
#ซิสเตอร์รวงกาญจนา ชินะผา เป็นผู้รับใบอนุญาต
#ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนตั้งแต่แรกเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบันมีนักเรียน 10,691 คน ดำเนินงานโดยซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ซึ่งเป็นการให้การอบรมแก่กุลสตรีให้ดำเนินชีวิตเหมาะสมกับยุคสมัย
 
; ปรัชญา
<big>ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนวาสุเทวี</big>
 
''อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์''
ประสบธรรมอันสูงส่ง
ปัญญาแตกฉานมั่นคง
เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์
 
<big>; คติพจน์ของโรงเรียน</big>
 
SERVIAM ข้าฯ ยินดีรับใช้'
''SERVIAM ข้าฯ ยินดีรับใช้''
 
== ตราสัญลักษณ์ ==
เซอร์เวี่ยม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอุร์สุลินทั่วโลก เซอร์เวี่ยมควรเป็นตราประจำใจของศิษย์อุร์สุลินตลอดชีวิต
 
เครื่องหมายเซอร์เวี่ยมประกอบไปด้วยไม้กางเขนและดวงดาว 7 ดวง กางเขนเป็นเครื่อง หมายถึง การรณรงค์ของพระคริสตเจ้าเพื่อรับใช้มวลมนุษย์ การรับใช้ของพระเยซูคริสตเจ้าด้วยการยอมสิ้นประชนม์บนไม้กางเขนนั้น นับเป็นการแสดงความรักและความเสียสละอย่างสูงสุดที่บุคคลใดจะพึงกระทำให้ผู้อื่นได้ และดวงดาว 7 ดวงบนตราเซอร์เวียมเป็นเครื่อง หมายถึง [[นักบุญอุร์สุลาอุร์สุลา]] องค์อุปถัมภ์ของคณะอุร์สุลิน
 
'''คติพจน์เซอร์เวียม'''นี้ เป็นจุดรวมของความมุ่งหวังที่ทางคณะอุร์สุลินมีต่อศิษย์ทุกคน คือต้องการจะปลูกฝังให้ศิษย์ทุกคนเลียนแบบพระคริสตเจ้าในการรับใช้พระเจ้า ประเทศชาติ และเพื่อนมนุษย์
 
== อ้างอิง ==
เซอร์เวี่ยม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอุร์สุลินทั่วโลก
{{ต้องการรายการอ้างอิง}}
เซอร์เวี่ยมควรเป็นตราประจำใจของศิษย์อุร์สุลินตลอดชีวิต
เครื่องหมายเซอร์เวี่ยมประกอบไปด้วยไม้กางเขนและดวงดาว 7 ดวง กางเขนเป็นเครื่อง หมายถึง การรณรงค์ของพระคริสตเจ้าเพื่อรับใช้มวลมนุษย์ การรับใช้ของพระเยซูคริสตเจ้าด้วยการยอมสิ้นประชนม์บนไม้กางเขนนั้น นับเป็นการแสดงความรักและความเสียสละอย่างสูงสุดที่บุคคลใดจะพึงกระทำให้ผู้อื่นได้ และดวงดาว 7 ดวงบนตราเซอร์เวียมเป็นเครื่อง หมายถึง นักบุญอุร์สุลาองค์อุปถัมภ์ของคณะอุร์สุลิน
'''คติพจน์เซอร์เวียม'''นี้ เป็นจุดรวมของความมุ่งหวังที่ทางคณะอุร์สุลินมีต่อศิษย์ทุกคน
คือต้องการจะปลูกฝังให้ศิษย์ทุกคนเลียนแบบพระคริสตเจ้าในการรับใช้พระเจ้า ประเทศชาติ และเพื่อนมนุษย์
 
[[หมวดหมู่:โรงเรียนก่อตั้งในกรุงเทพมหานคร|วาสุเทวีปี พ.ศ. 2496]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนสตรี]]
[[ไฟล์:serviam.JPG]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนคาทอลิกในเขตมิสซังกรุงเทพฯ]]