ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามนายกรัฐมนตรีตองงา"

เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
[[ประเทศตองกา]]มี[[นายกรัฐมนตรี]]มาแล้วทั้งสิ้น 14 คน โดย[[เจ้าชายเตวิตา อังกา]]เป็นผู้ประเดิมตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยส่วนใหญ่แล้วเชื้อพระวงศ์และชนชั้นสูงมีโอกาสในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบ่อยครั้งกว่าสามัญชน อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 2006 ได้มีนายกรัฐมนตรีที่เป็นพลเรือนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตองกา สำหรับชื่อเรียกตำแหน่งใน[[ภาษาอังกฤษ]]นั้น แต่เดิมเรียกว่า Premier ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1876 - 1970 หลังจากนั้นเป็นต้นมาได้ใช้คำว่า Prime minister เป็นชื่อเรียกตำแหน่งในปัจจุบัน สำหรับรายนามของนายกรัฐมนตรีประเทศตองกามีดังนี้<ref>{{cite web|url=http://www.worldstatesmen.org/Tonga.html|title=Tonga | publisher = worldstatesmen|date=12 February 2014}}</ref>
== รายนาม/รายพระนามนายกรัฐมนตรี ==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
| 1
| [[ไฟล์:Tēvita ʻUnga.jpg|120px]]
| [[เจ้าชายเตวิตา อังกา|เจ้าชายเตวิตา อังกา มกุฎราชกุมาร]]<br><small> (c. 1824 – 1879)
| 1 มกราคม 1876
| 18 ธันวาคม 1879
| ไม่มีสังกัด
|-
| colspan = "6" align=center|''ตำแหน่งว่าง (18 ธันวาคม 1879 - เมษายน 1881) ''
|-
| 2
| [[ไฟล์:SW Baker.jpg|120px]]
| [[เชอร์ลีย์ วัลเดมาร์ เบเกอร์]]<br><small> (1836 – 1903)
| เมษายน 1881
| มิถุนายน 1890
| 3
| [[ไฟล์:Tukuʻaho.jpg|120px]]
| [[ซิอาโอซี ตูกูอาโฮ]]<br><small> (1854 – 1897)
| มิถุนายน 1890
| 1893
| 4
| [[ไฟล์:Siosateki Veikune.jpg|120px]]
| [[ซิโอซาเตกี เวอิกูเน]]<br><small> (1853 – 1913)
| 1893
| มกราคม 1905
| 5
| [[ไฟล์:Sione_Tupou_Mateialona.jpg|120px]]
| [[ซิโอเน มาเตอีอาโลนา]]<br><small> (1852 – 1925)
| มกราคม 1905
| 30 กันยายน 1912
| 6
| [[ไฟล์:TPP Tuʻivakanō.jpg|120px]]
| [[เตวิตา ตูอิวากาโน]]<br><small> (1869 – 1923)
| 30 กันยายน 1912
| 30 มิถุนายน 1923
| 7
| [[ไฟล์:Viliami Tungī Mailefihi.jpg|120px]]
| [[วิเลียมี ตังกิ ไมเลฟีฮี|วิเลียมี ตังกิ ไมเลฟีฮี เจ้าชายพระราชสวามี]]<br><small> (1887 – 1941)
| 30 มิถุนายน 1923
| 20 กรกฎาคม 1941
| 8
| [[ไฟล์:Ata (Solomone).jpg|120px]]
| [[โซโลโมเน อูลา อาตา]]<br><small> (1883 – 1950)
| กรกฎาคม 1941
| 12 ธันวาคม 1949
| 9
| [[ไฟล์:King-Tonga.jpg|120px]]
| [[สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูปูที่ 4|เจ้าชายเตาฟาอาเฮา ตังกิ มกุฎราชกุมาร]]<br><small> (1918–2006) <small><br> (สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูปูที่ 4 ในเวลาต่อมา)</small>
| 12 ธันวาคม 1949
| 16 ธันวาคม 1965
| 10
| [[ไฟล์:Fatafehi Tuʻipelehake.jpg|120px]]
| [[เจ้าชายฟาตาเฟหิ ตูอิเปเลหะเก]]<br><small> (1922 – 1999)
| 16 ธันวาคม 1965
| 22 สิงหาคม 1991
| 11
| [[ไฟล์:Baron vaea.jpg|120px]]
| [[บารอนวาเออา|ซิอาโอซี ตูอิฮาลา อาลีปาเต วาเออา ตูปู, บารอนวาเออา]]<br><small> (1921 – 2009)
| 22 สิงหาคม 1991
| 3 มกราคม 2000
| 12
| [[ไฟล์:Ulukalala Lavaka Ata.jpg|120px]]
| [[สมเด็จพระราชาธิบดีตูปูที่ 6|เจ้าชายอะโฮเออิตู อูนูอากิโอโตงา ตูกูอาโฮ]]<br><small> (1959 – ) <small><br> (สมเด็จพระราชาธิบดีตูปูที่ 6 ในเวลาต่อมา)</small>
| 3 มกราคม 2000
| 11 กุมภาพันธ์ 2006
| 13
| [[ไฟล์:Feleti.jpg|120px]]
| ดร. [[เฟเลติ เซเวเล]]<br><small> (1944 – )
| 30 มีนาคม 2006
| 22 ธันวาคม 2010
| 14
| [[ไฟล์:Tuivakano cropped.jpg|120px]]
| [[ซีอาเลอาตาโอโง ตูอีวากาโน]]<br><small> (1952 – )
| 22 ธันวาคม 2010
| ปัจจุบัน
| ไม่มีสังกัด
|}
== ดูเพิ่ม ==
* [[รายพระนามพระมหากษัตริย์ตองกา]]
== อ้างอิง ==
5,557

การแก้ไข