ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548|พ.ศ. 2548]]|| align=left |· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองระยอง]] (เฉพาะ ตำบลตะพง ตำบลเพ ตำบลแกลง ตำบลบ้านแลง ตำบลนาตาขวัญ ตำบลเชิงเนิน ตำบลน้ำคอก เทศบาลตำบลบ้านเพ เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด และ เทศบาลนครระยอง) </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะ ตำบลกะเฉด และ ตำบลสำนักทอง) และ [[อำเภอแกลง]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอบ้านค่าย]], [[อำเภอวังจันทร์]], [[อำเภอปลวกแดง]] และ ''กิ่ง''[[อำเภอเขาชะเมา]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 4''' : อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะ ตำบลเนินพระ ตำบลทับมา และ เทศบาลตำบลมาบตาพุด), [[อำเภอบ้านฉาง]] และ ''กิ่ง''[[อำเภอนิคมพัฒนา]] || ||4 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550|พ.ศ. 2550]] || align=left |· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองระยองบ้านฉาง]] (ยกเว้นตำบลกะเฉดและตำบลสำนักทอง), [[อำเภอบ้านฉางนิคมพัฒนา]] และ [[อำเภอนิคมพัฒนาเมืองระยอง]] (ยกเว้นตำบลสำนักทองและตำบลกะเฉด), </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะตำบลกะเฉดและตำบลสำนักทอง)แกลง]], [[อำเภอแกลงเขาชะเมา]], [[อำเภอบ้านค่ายวังจันทร์]], [[อำเภอปลวกแดง]], [[อำเภอวังจันทร์บ้านค่าย]] และ [[อำเภอเขาชะเมา]]เมืองระยอง (เฉพาะตำบลสำนักทองและตำบลกะเฉด)|| ||4 คน<br/>(2 เขต เขตละ 2 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|พ.ศ. 2554]]|| align=left rowspan=2|· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองระยอง]] [ยกเว้นตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (ในเขตเทศบาลตำบลเนินพระและเทศบาลเมืองมาบตาพุด)] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอแกลง]]และ[[อำเภอเขาชะเมา]]</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอวังจันทร์]], [[อำเภอบ้านค่าย]], [[อำเภอปลวกแดง]] และ[[อำเภอนิคมพัฒนา]] [เฉพาะตำบลมะขามคู่ ตำบลพนานิคม และตำบลนิคมพัฒนา (นอกเขตเทศบาลตำบลมาบข่า)]</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 4''' : [[อำเภอบ้านฉาง]], อำเภอเมืองระยอง [เฉพาะตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (ในเขตเทศบาลตำบลเนินพระและเทศบาลเมืองมาบตาพุด)] และอำเภอนิคมพัฒนา [เฉพาะตำบลมาบข่าและตำบลนิคมพัฒนา (ในเขตเทศบาลตำบลมาบข่า)] ||rowspan=2|[[ไฟล์:Rayong Constituencies for MPs 2014.svg|200px]]||rowspan=2| 4 คน (เขตละ 1 คน)
117,921

การแก้ไข