ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==เขตการเลือกตั้ง==
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #gold; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=9095%
|- style="background:#cccccc"
| width = 510% | '''การเลือกตั้ง''' || width = 3065% | '''เขตการเลือกตั้ง''' || width= 810% | '''แผนที่''' ||width= 15% | '''จำนวน ส.ส.'''
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2476|พ.ศ. 2476]] || rowspan=20|'''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : ทั้งจังหวัด ||rowspan=20| ||rowspan=10| 1 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480|พ.ศ. 2480]]
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538|พ.ศ. 2539]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544|พ.ศ. 2544]] || align=left |· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองระยอง]] (ยกเว้น ตำบลแกลง)</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะ ตำบลแกลง), [[อำเภอแกลง]], [[อำเภอวังจันทร์]] และ ''กิ่ง''[[อำเภอเขาชะเมา]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอบ้านค่าย]], [[อำเภอบ้านฉาง]], [[อำเภอปลวกแดง]] และ ''กิ่ง''[[อำเภอนิคมพัฒนา]] || ||3 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548|พ.ศ. 2548]]|| align=left |· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองระยอง]] (เฉพาะ ตำบลตะพง ตำบลเพ ตำบลแกลง ตำบลบ้านแลง ตำบลนาตาขวัญ ตำบลเชิงเนิน ตำบลน้ำคอก เทศบาลตำบลบ้านเพ เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด และ เทศบาลนครระยอง) </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะ ตำบลกะเฉด และ ตำบลสำนักทอง) และ [[อำเภอแกลง]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอบ้านค่าย]], [[อำเภอวังจันทร์]], [[อำเภอปลวกแดง]] และ ''กิ่ง''[[อำเภอเขาชะเมา]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 4''' : อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะ ตำบลเนินพระ ตำบลทับมา และ เทศบาลตำบลมาบตาพุด), [[อำเภอบ้านฉาง]] และ ''กิ่ง''[[อำเภอนิคมพัฒนา]] || ||4 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550|พ.ศ. 2550]] || align=left |· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองระยอง]] (ยกเว้น ตำบลกะเฉด และ ตำบลสำนักทอง), [[อำเภอบ้านฉาง]] และ [[อำเภอนิคมพัฒนา]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะ ตำบลกะเฉด และ ตำบลสำนักทอง), [[อำเภอแกลง]], [[อำเภอบ้านค่าย]], [[อำเภอปลวกแดง]], [[อำเภอวังจันทร์]] และ [[อำเภอเขาชะเมา]]|| ||4 คน <br/>(2 เขต เขตละ 2 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|พ.ศ. 2554]]|| align=left rowspan=2|· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองระยอง]] (ยกเว้น เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลทับมา และ เทศบาลตำบลเนินพระ)</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอแกลง]] และ [[อำเภอเขาชะเมา]]</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอบ้านค่าย]], [[อำเภอวังจันทร์]], [[อำเภอปลวกแดง]] และ [[อำเภอนิคมพัฒนา]] (ยกเว้น เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา และ เทศบาลตำบลมาบข่า)</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 4''' : อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลทับมา และ เทศบาลตำบลเนินพระ), อำเภอนิคมพัฒนา (เฉพาะ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา และ เทศบาลตำบลมาบข่า) และ [[อำเภอบ้านฉาง]]||rowspan=2|[[ไฟล์:Rayong Constituencies for MPs 2014.svg|200px]]||rowspan=2| 4 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557|พ.ศ. 2557]]
126,621

การแก้ไข