เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน) ไปยัง หมวดหมู่:ราชวงศ์ทิพย...
}}{{สิ้นพระชนม์ปี|2413}}
[[หมวดหมู่:เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่| 6]]
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)จักร]]
[[หมวดหมู่:พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ]]
[[หมวดหมู่:ราชโอรสและราชธิดาในเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 1]]
133,625

การแก้ไข