ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางรถไฟสายแม่กลอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินประทับรถไฟพระที่นั่ง ผ่านทางรถไฟสายนี้เมื่อวันที่ [[18 มีนาคม]] [[ร.ศ. 124]] (พ.ศ. 2448) เพื่อทรงทำพิธีเปิด[[ถนนถวาย]] [[ตำบลท่าฉลอม]] [[อำเภอเมืองสมุทรสาคร]]
 
ในอดีตทางรถไฟสายแม่กลอง จะสิ้นสุดที่[[สถานีรถไฟปากคลองสาน]]ริม[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] (ปัจจุบันกลายเป็นตลาดท่าน้ำรถไฟคลองสาน) แต่ได้ถูกยกเลิกทางรถไฟช่วงนี้ไปในสมัย [[จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์]] เป็นนายกรัฐมนตรีจึงทำให้ทางรถไฟสายนี้สิ้นสุดที่สถานีวงเวียนใหญ่ดังเช่นปัจจุบัน ส่วนทางที่ยกเลิกไปได้ถมเป็นถนนและตั้งชื่อว่า[[ถนนเจริญรัถ]] โดยเป็นถนน 3 ช่องทาง ซึ่งช่องทางกลางในอดีตคือรางรถไฟ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2447/040/739.PDF การเปิดรถไฟสายท่าจีน] เล่มที่ ๒๑ ตอนที่ ๔๐ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗ หน้าที่ ๗๓๙ </ref><ref>{{อ้างหนังสือ
|ผู้แต่ง=โรม บุนนาค
|ชื่อหนังสือ=ชุดบันทึกแผ่นดิน ตอน เรื่องเก่าเล่าสนุก ๒
2,359

การแก้ไข