ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอกาบเชิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
- วันที่ 20 มีนาคม 2522 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ
 
- เมื่อ พ.ศ. 2538 ได้แยกไปตั้งกิ่ง[[กิ่งอำเภอพนมดงรัก]] (4 ตำบล 43 หมู่บ้าน)
 
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
160,077

การแก้ไข