ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตัดศีรษะยอห์นผู้ให้บัพติศมา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(หน้าใหม่: '''การตัดศีรษะยอห์นผู้ให้บัพติศมา''' ({{lang-en|Beheading of John the Baptist}}) เป็นเหตุก...)
 
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
[[พระวรสารนักบุญมาระโก]]ระบุว่า ยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์เฮโรดเพราะพระองค์รับนาง[[เฮโรเดียส]] พระชายาของเจ้าชายฟิลิป พระอนุชา มาเป็นชายาของตน นางเฮโรเดียสพยาบาทยอห์นมาก จึงขอให้กษัตริย์เฮโรดมาประหาร พระองค์ก็จับยอห์นมาขังไว้แต่ยังไม่กล้าประหาร เพราะทรงทราบว่ายอห์นเป็น[[เซนต์|ผู้ศักดิ์สิทธิ์]]และชอบธรรม และทรงโปรดฟังคำสอนของยอห์นด้วย<ref name="มาระโก บทที่ 6"/>
 
ในงานฉลองวันคล้ายวันประสูติของกษัตริย์เฮโรด ธิดาของนางเฮโรเดียส (เชื่อกันว่าคือนาง[[สะโลเม]]) ได้เต้นรำถวายในงานจนเป็นที่พอพระทัย จนตรัสว่าจะให้ทุกสิ่งที่นางปราถนาปรารถนาเป็นรางวัล นางไปปรึกษามารดาและได้รับคำแนะนำให้ทูลขอศีรษะของยอห์นใส่ถาดมาถวาย เมื่อพระเจ้าเฮโรดทราบก็เสียพระทัยมาก แต่ออกพระโอษฐ์ไปแล้วและไม่อยากเสียหน้ากับแขกที่มาในงาน จึงรับสั่งให้เพชฌฆาตไปตัดศีรษะยอห์นในคุกแล้วใส่ถาดส่งไปให้ตามที่นางขอ นางก็นำไปให้นางเฮโรเดียสต่อ ศิษย์ของยอห์นทราบว่าท่านถูกประหารแล้วก็มารับศพไปฝังไว้ในอุโมงค์<ref name="มาระโก บทที่ 6"/>
 
== วันสำคัญ ==
คริสตจักร[[โรมันคาทอลิก]] [[ลูเทอแรน]] และ[[คริสตจักรแห่งอังกฤษ]] กำหนดให้วันที่ 29 สิงหาคม ของทุกปีเป็น '''วันระลึกถึงนักบุญยอห์น แบปติสต์ ถูกตัดศรีษะศีรษะ'''<ref>{{cite web|title=วันระลึกถึงนักบุญยอห์น แบปติสต์ ถูกตัดศรีษะศีรษะ|url=http://ccbkk.catholic.or.th/homily/weekly21/21sat/21sat.html|publisher=ศูนย์คริสต์ศาสนธรรม [[เขตมิสซังกรุงเทพฯ]]|accessdate=24 สิงหาคม 2556}}</ref> วันนี้ถูกกำหนดขึ้นมานานแล้ว คาดว่าเก่าแก่เท่ากับวันฉลอง[[การกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมา]]
 
== อ้างอิง ==
380,773

การแก้ไข