ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กริช กงเพชร"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:รองประธานผู้แทนราษฎรไทย ไปยัง หมวดหมู่:รองประธานสภาผู้แทนราษฎ...
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:รองประธานผู้แทนราษฎรไทย ไปยัง หมวดหมู่:รองประธานสภาผู้แทนราษฎ...)
[[หมวดหมู่:พรรคชาติไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคเพื่อแผ่นดิน]]
[[หมวดหมู่:รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
138,643

การแก้ไข