ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การจัดหมวดหมู่"

(ปัญหาสระหน้าได้รับการแก้ไขแล้ว bugzilla:48097 กรณีนี้ไม่ต้องใช้แม่แบบอีกต่อไป)
=== การทำสารบัญในหมวดหมู่ ===
ถ้าบทความมีบทความมาก ซึ่งทำให้ยากต่อการค้นหาสามารถเพิ่มในส่วนบนเป็น สารบัญแนวนอนโดยใส่
แม่แบบ <nowiki>{{สารบัญมบ|Category TOC}}</nowiki> ไว้ที่ส่วนหัวของหมวดหมู่นั้น
 
=== หมวดหมู่ของชาววิกิพีเดีย ===