ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร"

แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงผนวช'→'ผนวช'
(เก็บกวาด)
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงผนวช'→'ผนวช')
วัดชุมพลนิกายาราม สร้างโดย[[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5]] (พระเจ้าปราสาททอง) ในสมัย[[กรุงศรีอยุธยา]]เป็นราชธานี เมื่อ [[พ.ศ. 2175]] ตรงบริเวณที่เป็นเคหสถานเดิมของพระราชชนนีของพระองค์ ตามหลักฐานจากพระราชกระแสรับสั่ง[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 3 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2419 และในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 25 พิมพ์ครั้งที่ 2 [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิตป]] โปรดให้พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2468 ความว่า
 
“…ที่ทรงสร้างวัดชุมพลนิกายารามนี้เป็นมูลนิเวศสถานของพระราชชนนีแห่งองค์พระเจ้าปราสาททอง หากจะสันนิษฐานตามหลักฐานที่อ้างอิงทุกกรณีแล้วเห็นว่าเป็นความจริงโดยแน่แท้ เพราะว่าวัดชุมพลนิกายารามนี้ ต่อมาปรากฏว่า[[เจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทร์พิทักษ์]] ซึ่งมีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้านเรนทร์ ที่เป็นพระราชโอรสของพระสรรเพชญ์ที่ 9 หรืออีกพระนามหนึ่งว่า [[ขุนหลวงท้ายสระ]] ซึ่งทรงผนวชอยู่ที่วัดโคกแสง ได้เสด็จมาปฏิสังขรณ์ในครั้งกระนั้น นอกจากนี้แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดมาปฏิสังขรณ์หรือบูรณะแต่อย่างใด…”
 
[[หมวดหมู่:พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร]]
123,860

การแก้ไข