ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#* ชนิดวรวิหาร
#* ชนิดสามัญ (ไม่มีสร้อยนามต่อท้าย)
 
== รายชื่อพระอารามหลวงชั้นเอก ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! ชื่อวัด !! จังหวัด !! ภูมิภาค !! นิกาย !! สร้อยนามต่อท้าย
|-
| [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร
|-
| [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร
|-
| [[วัดสุทัศนเทพวราราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร
|-
| [[วัดอรุณราชวราราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร
|-
| [[วัดพระพุทธบาท]] || สระบุรี || ภาค 2 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร
|-
| [[วัดพระปฐมเจดีย์]] || นครปฐม || ภาค 14 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร
|-
| [[วัดบวรนิเวศวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร
|-
| [[วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร
|-
| [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร
|-
| [[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรวิหาร
|-
| [[วัดราชโอรสาราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรวิหาร
|-
| [[วัดเสนาสนาราม]] || พระนครศรีอยุธยา || ภาค 2 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร
|-
| [[วัดสุวรรณดาราราม]] || พระนครศรีอยุธยา|| ภาค 2 || มหานิกาย || ราชวรวิหาร
|-
| [[วัดนิเวศธรรมประวัติ]] || พระนครศรีอยุธยา || ภาค 2 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร
|-
| [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ]] || สุโขทัย || ภาค 5 || มหานิกาย || ราชวรวิหาร
|-
| [[วัดพระบรมธาตุไชยา]] || สุราษฎร์ธานี || ภาค 16 || มหานิกาย || ราชวรวิหาร
|-
| [[วัดพระศรีมหาธาตุ]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || วรมหาวิหาร
|-
| [[วัดญาณสังวราราม]] || ชลบุรี || ภาค 13 || ธรรมยุต || วรมหาวิหาร
|-
| [[วัดพระธาตุพนม]] || นครพนม || ภาค 10 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร
|-
| [[วัดพระสิงห์]] || เชียงใหม่ || ภาค 7 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร
|-
| [[วัดพระธาตุหริภุญชัย]] || ลำพูน || ภาค 7 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร
|-
| [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ]] || พิษณุโลก || ภาค 5 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร
|-
| [[วัดพระมหาธาตุฯ]] || นครศรีธรรมราช|| ภาค 16 || ธรรมยุต || วรมหาวิหาร
|}
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม