ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีโคเงียวกุ"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถ ไปยัง หมวดหมู่:จักรพรรดินีนาถ
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถ ไปยัง หมวดหมู่:จักรพรรดินีนาถ)
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์ญี่ปุ่น]]
[[หมวดหมู่:จักรพรรดินีญี่ปุ่น]]
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถ]]
{{lifetime|554|628|ซ}}
 
138,643

การแก้ไข