ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:องค์กรคอมพิวเตอร์ ไปยัง หมวดหมู่:องค์การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:องค์กรคอมพิวเตอร์ ไปยัง หมวดหมู่:องค์การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์)
[[หมวดหมู่:องค์การมหาชน]]
[[หมวดหมู่:หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย]]
[[หมวดหมู่:องค์กรองค์การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์]]
[[หมวดหมู่:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]]
138,643

การแก้ไข