ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สรอรรถ กลิ่นประทุม"

== การทำงาน ==
 
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม เป็น[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] จังหวัดราชบุรี สังกัด[[พรรคชาติไทย]] ตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2529]] เคยได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2533 ต่อมาได้ปรับไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลเดียวกัน ในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 51 ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จนกระทั่งปี พ.ศ. 2539 จึงย้ายมาสังกัด[[พรรคความหวังใหม่]] นอกจากนั้นเขายังเป็นหนึ่งใน ส.ส.[[กลุ่ม 16]]<ref>[http://www.bangkok-today.com/node/3013 แหยงกลุ่ม 16 ไม่กล้าแตะ ‘ราเกซ’]</ref> อีกด้วย
 
ในปี พ.ศ. 2544 นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ได้ย้ายมาสังกัด[[พรรคไทยรักไทย]] ในคราวที่พรรคความหวังใหม่ ยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/015/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 35 ราย)]</ref> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102304.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี]</ref> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00130868.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี]</ref> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00154678.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๓๕ ราย]</ref> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที และได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ในปี พ.ศ. 2548 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบใน[[คดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549]]<ref>[http://www.moneychannel.co.th/Menu6/BreakingNews/tabid/98/newsid533/22585/Default.aspx เปิดรายชื่อ ทั้ง 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี !!!]</ref>
56,749

การแก้ไข