ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49"

(เก็บกวาด)
| rowspan = 2 bgcolor = "#E9E9E9"| [[นายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || rowspan = 2| [[อานันท์ ปันยารชุน|นายอานันท์ ปันยารชุน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || มีพระบรมราชโองการ <br /> ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกตั้งใหม่
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] || รักษาการ(ทั้งคณะ)เพื่อรอคณะรัฐมนตรี<br />ที่มาจากการเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่ง
|-
| rowspan = 3 bgcolor="#E9E9E9"| [[รายนามรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย|รองนายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เภา สารสิน|พลตำรวจเอก เภา สารสิน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||