ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวเต๋อเสี่ยน"

({{ขาดอ้างอิง}} {{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์ | สี = | ภาพ = File:《孝德显皇后朝服像》局部.jpg | พระนามาภิไธย = สะโกตา | วันพ)