ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตรึงพระเยซูที่กางเขน"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
[[คริสต์ศาสนิกชน]]กลุ่ม[[พยานพระยะโฮวา]] เชื่อว่าพระเยซูถูกตรึงจนสิ้นพระชนม์จริง แต่ไม่ใช่บนไม้กางเขน ไม้ที่ใช้ประหารชีวิตนักโทษสมัยนั้นเป็นเสาตรง โดยอ้างจากศัพท์ในภาษากรีก ''stauros'' ซึ่งหมายถึง "เสาหรือหลักที่ตั้งตรง" นอกจากนี้ยังมีข้อความจากคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ ที่เปาโลอัครทูตระบุไว้ว่า<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Gal/3/13 กาลาเทีย 3:13], พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับมาตรฐาน</ref>
{{คำพูด|พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นการสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติ โดยการทรงถูกสาปแช่งเพื่อเรา (เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า "ทุกคนที่ถูกแขวนไว้บน'''ต้นไม้'''ต้องถูกสาปแช่ง"~)|กาลาเทีย 3:13}}
ไม้กางเขนเป็นเครื่องรางที่[[ลัทธินอกศาสนา]]คริสต์ใช้กันมาก่อน แล้วถูกนำมาใช้ใน[[คริสตจักร]]ตั้งแต่ราว[[คริสต์ศตวรรษที่ 4]] เมื่อ[[จักรพรรดิคอนสแตนติน]]หันมานับถือ[[ศาสนาคริสต์]]แล้วส่งเสริมให้ใช้ไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายของศาสนาคริสต์<ref>Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc, ''คัมภีร์ไบเบิลสอนอะไรจริง ๆ'', หน้า 204-6</ref>
 
=== ศาสนาอิสลาม ===
 
<center>
{{คำพูด|وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ <br> ''และพวกเขาหาได้ฆ่าอีซา และหาได้ตรึงเขาบนไม้กางเขนไม่ แต่ทว่าเขาถูกให้เหมือนแก่พวกเขา''|อันนิซาอฺ 4:157}}
</center>
 
 
<center>
{{คำพูด|بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ <br> ''หามิได้ อัลลอฮฺได้ทรงยกเขา'' (อีซา) ''ขึ้นไปยังพระองค์ต่างหาก''|อันนิซาอฺ 4:158}}
</center>
 
138,643

การแก้ไข