ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมสรรพากร"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
|ภาพ_บรรยาย =
|วันก่อตั้ง = [[7 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2433]]
|ผู้ก่อตั้ง =
|สืบทอดจาก_1 =
|สืบทอดจาก_2 =
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = ดร.สาธิต รังคศิริ
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
|หัวหน้า2_ชื่อ = อนันต์ สิริแสงทักษิณ
|ลูกสังกัด_8 =
|ลูกสังกัด_9 =
|เอกสารหลัก_1=
|เอกสารหลัก_2=
|เอกสารหลัก_3=
|เอกสารหลัก_4=
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์ = http://www.rd.go.th
|หมายเหตุ =
|แผนที่_บรรยาย =
}}
'''กรมสรรพากร''' (The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัด[[กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)|กระทรวงการคลัง]]<ref>[http://www.mof.go.th/mof2000/index_mof2000.html หน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง ]</ref> ที่เริ่มก่อตั้งในสมัย[[รัชกาลที่ 5]] เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
 
กรมสรรพากร มีหน้าที่ในการจัดเก็บ[[ภาษี]]จากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตาม[[ประมวลรัษฎากร]] และ[[กฎหมาย]]อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นรายได้ให้[[รัฐบาล]] เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศได้แก่ [[ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา]] [[ภาษีเงินได้นิติบุคคล]] [[ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม]] [[ภาษีมูลค่าเพิ่ม]] [[อากรแสตมป์]] และ[[อากรรังนกนางแอ่น]]
 
นอกจากนั้นยังพิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมาย และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขันในการผลิตและการส่งออกกับนานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี และยังทำความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
138,643

การแก้ไข