ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

 
จากผลการรายงาน 50 อันดับของคณะทางสาขาชีวการแพทย์ของ[[คณะกรรมการการอุดมศึกษา]] ประจำปี พ.ศ. 2552 โดยประเมินคุณภาพของการเรียนการสอนและงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อันดับที่ 23 และเป็นอันดับที่ 1 ในคณะเภสัชศาสตร์ทั้งหมด<ref>[http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1298154 จัดอันดับคุณภาพคณะชีวการแพทย์ 50 อันดับแรก] เรียกข้อมูลวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552</ref><ref>คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [http://cumic.md.chula.ac.th/wwwboard3/messages/12115.html 50 อันดับคณะชีวการแพทย์] เรียกข้อมูลวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552</ref><ref>[http://stang.sc.mahidol.ac.th/news/clipping3.htm เปิด 50 อันดับสาขาด้าย "วิจัย-สอน"] เรียกข้อมูลวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552</ref> ในส่วนผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดย[[สภาเภสัชกรรม (ประเทศไทย)|สภาเภสัชกรรม]] คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีร้อยละของนิสิตผู้สอบผ่านมากเป็นอันดับต้นๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ อาทิ ในปี พ.ศ. 2552 มีนิสิตสอบผ่านร้อยละ 88.9<ref>[http://www.unigang.com/Article/1547 Unigang] ''สภาเภสัชฯห่วงคุณภาพ 'หมอยา'ไทยชี้บัณฑิตเภสัชฯม.เอกชนห่วย-ส่อเค้าสั่งห้ามผลิต'' เรียกข้อมูลวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref> ปี พ.ศ. 2553 มีนิสิตผ่านร้อยละ 81.7<ref>[http://www.unigang.com/Article/2107 Unigang] ''เภสัชฯ ทับแก้ว ผงาด! สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านมากสุดนำอันดับ 1 ของประเทศ'' เรียกข้อมูลวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref> ในปี พ.ศ. 2554 มีนิสิตสอบผ่านร้อยละ 96.93 และในปี พ.ศ. 2555 มีนิสิตอบผ่านร้อยละ 85.9<ref>[http://www.unigang.com/Article/6038 Unigang] ''ผลสอบใบประกอบวิชาชีพ เภสัช 2555 !!!'' เรียกข้อมูลวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref> นอกจากนี้เว็บไซต์เด็กดียังจัดอันดับคณะที่มีนักเรียนเลือกมากที่สุด โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 5 ในการสอบแอดมิดชันประจำปี พ.ศ. 2555<ref>[http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2451980 Dek-D's Admission Top 200 (ตอนที่ 2) 200 คณะที่ (แนวโน้ม) จะถูกเลือกเยอะสุดในแอดมิชชั่นปี 55] เรียกข้อมูลวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref>
 
== การเดินทาง ==
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบริการขนส่งมวลชนสาธารณะผ่านดังนี้
* '''[[รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา|รถไฟฟ้าบีทีเอส]]''' [[สถานีสยาม]]
* '''รถประจำทาง''' สาย 11 16 21 25 27 29 34 36 36ก 47 50 54 65 79 93 141 177 204 501 508
* '''รถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย''' สาย 1 และ 4
 
== บุคคล ==
12,123

การแก้ไข