ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อีเห็น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
อีกทั้ง อีเห็นจะเป็นสัตว์กิน[[พืช]]และ[[ผลไม้]]มากกว่าชะมด ขณะที่ชะมดจะกิน[[สัตว์]]ต่าง ๆ เช่น [[กบ]] หรือ[[เขียด]] หรือ[[ปลา]] เป็นอาหารมากกว่าพืช<ref name="อีเห็น">[http://www.siamensis.org/article/8299 อีเห็นข้างลาย]</ref>
 
อีเห็น เป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์ทั้งแต่[[เอเชียใต้]] จนถึง[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]]ทั้งที่เป็นแผ่นดินใหญ่ และ[[หมู่เกาะ]]ต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วในบางประเทศ เช่น [[อินโดนีเซีย]] หรือ [[เวียดนาม]] มีการเลี้ยงอีเห็นในสกุลนี้ให้กินเมล็ดกาแฟ เมื่อถ่าย[[มูล]]ออกมาแล้ว เมล็ดกาแฟจะไม่ถูกย่อยสลาย จะออกมาเป็นเมล็ดเหมือนเดิม จากนั้นจะนำไปล้างและคั่วเป็น[[กาแฟ]]สำหรับจำหน่าย ซึ่งกาแฟลักษณะนี้เรียกว่า "[[กาแฟขี้ชะมด]]" เป็นกาแฟที่มีรสชาติกลมกล่อม หอมหวาน อร่อยกว่ากาแฟทั่วไป จึงมีราคาขายที่แพงกว่ากาแฟปกติทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากในระบบย่อยอาหารของอีเห็นมี[[เอนไซม์]]ที่ทำให้เมล็ดกาแฟมีรสชาติที่หอมหวาน<ref>[http://icedlatte.exteen.com/20080619/entry กาแฟขี้ชะมด สุดยอดแห่งรสชาติ]</ref> <ref>[http://www.scitour.most.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=523&Itemid=1 ชะมดเช็ด]</ref> <ref>[http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9520000003482 "กาแฟขี้เพียงพอน" สินค้าราคาแพงจากเวียดนาม จาก[[ผู้จัดการออนไลน์]]]</ref>
 
==การจำแนก==