ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวิช รัตนเพียร"

(replaceViaSearch)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/138/1.PDF ประกาศแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 138ง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554</ref>
 
== เครื่องราชราชย์อิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2542]] - [[ไฟล์: Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.)<ref>ราชกิจจานุเบกษา [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/B/020V001/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๔,๘๙๖ ราย)] เล่ม 116 ตอนที่ 20ข วันที่ 2 ธันวาคม 2542</ref>
* พ.ศ. 2539 - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
* [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[มหาวชิรมงกุฎ]] (ม.ว.ม.)
* พ.ศ. 2540 - ประถมาภรณ์ช้างเผือก
* พ.ศ. 2541 - มหาวชิรมงกุฎ
* พ.ศ. 2542 - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 
== อ้างอิง ==
54,139

การแก้ไข