ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิหนังไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หนังไทย ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิหนังไทย)
 
}}
 
'''มูลนิธิหนังไทย''' '''''(Thai Film Foundation)''''' เป็นมูลนิธิเพื่อเก็บรวบรวมประวัติ และภาพยนตร์ของประเทศไทย
 
==ประวัติ==
เป็นมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ของ [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ]] ก่อตั้งในปี [[พ.ศ. 2537]] เพื่อใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของประเทศไทย และ ยังได้ร่วมมือกับ[[หอภาพยนตร์แห่งชาติ]] ในฐานะผู้ช่วยดูแล[[มรดกของชาติ]] และยังมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่[[ภาพยนตร์ไทย]]ที่ได้รับการ[[อนุรักษ์]] อีกด้วย
 
==บุคลากร==
ผู้ใช้นิรนาม