ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาเวียดนาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
=== เสียงพยัญชนะ ===
[[เสียงพยัญชนะ]]ในภาษาเวียดนามมี[[หน่วยเสียง]]ตามตารางทางด้านล่าง โดยอักษรด้านขวาเป็น[[สัทอักษร]] ส่วนอักษรทางด้านซ้ายเป็นอักษรที่ใช้เขียนแทนหน่วยเสียงนั้น ๆ ในภาษาเวียดนาม ส่วนด้านซ้ายนั้นเป็นอักษรไทยที่นิยมทับศัพย์ทับศัพท์
 
:{| border="1" cellpadding="4" style="border-collapse: collapse; background: #f9f9f9; margin: 1em 1em 1em 0; vertical-align: top; border: 1px solid #ccc; line-height: 1.3em; text-align: center;"
| ''[[เสียงกัก ริมฝีปาก ไม่ก้อง|p]]'' [p] ป
| ''[[เสียงกัก ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง|t]]'' {{IPA|[t]}} ต
| ''tr'' {{IPA|[tʂ~ʈ]}} ท̃
| ''ch'' {{IPA|[c~tɕ]}} จ
| ''[[เสียงกัก เพดานอ่อน ไม่ก้อง|c/k]]'' {{IPA|[k]}} ค/(ตามลำดับ)
|
|-
| ''đ'' {{IPA|[ɗ]}} ด
|
| ''d'' {{IPA|[ɟ]}} ช̃
|
|
| ''[[เสียงเสียดแทรก ริมฝีปากกับฟัน ไม่ก้อง|ph]]'' {{IPA|[f]}} ฟ
| ''[[เสียงเสียดแทรก ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง|x]]'' {{IPA|[s]}} ส
| ''s'' {{IPA|[ʂ]}}
|
| ''[[เสียงเสียดแทรก เพดานอ่อน ไม่ก้อง|kh]]'' {{IPA|[x]}} ฮ̃
| ''[[เสียงเสียดแทรก เส้นเสียง ไม่ก้อง|h]]'' {{IPA|[h]}} ฮ
|-
| style = "text-align: left; background: #efefef;" | <small>ก้อง</small>
| ''[[เสียงเสียดแทรก ริมฝีปากกับฟัน ก้อง|v]]'' {{IPA|[v]}} ว̃
| ''gi'' {{IPA|[z]}} ส̃
| ''r'' {{IPA|[ʐ~ɹ]}} ร̃
|
| ''[[เสียงเสียดแทรก เพดานอ่อน ก้อง|g/gh]]'' {{IPA|[ɣ]}} ก̃
|
|-
123,872

การแก้ไข