ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังสือการ์ตูน"

;3. ลักษณะเฉพาะ
:ไม่เหมือนจริง คือเป็นลักษณะภาพวาดตามจินตนาการของผู้แต่ง หรือนักเขียนไปเลย โดยลักษณะภาพมีเอกลักษณ์เฉพาะนักเขียนแต่ล่ะท่าน ที่นิยมคือ มีลักษณะหัวใหญ่ ตัวผอม ตาโต ดูน่ารัก แสดงอารมณ์ชัดเจน
มันวิทขึ้นมันอิทขึ้นมันกาขึ้นมันพันธุ์ขึ้นมันนิขึ้นมันธนกากขึ้นมันภัทรขึ้นสินิสิอิทธิทัตฉลองกวนตีนนิ
 
== การสร้างแนวเรื่องของการ์ตูน ==
ผู้ใช้นิรนาม