ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:เขียนงานอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"

* '''ถาม:''' บทความอย่างชีวประวัติที่มีคนเขียนไว้แล้ว ทำไมเราไม่ลอกมาใช้เลย จะไม่สะดวกและง่ายกว่าหรือ วิกิพีเดียจะได้มีบทความมากๆ
** '''ตอบ:''' มีบทความมากเป็นเรื่องดี แต่การลอกงานเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในวิกิพีเดีย เพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว เนื้อหาที่ลอกมาอาจจะมีลักษณะไม่เป็นสารานุกรม (ดู [[วิกิพีเดีย:เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม|เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม]]) ลองเรียบเรียงเป็นคำพูดของคุณเอง จะทำให้บทความกระชับ และมีลักษณะเป็นสารานุกรมมากกว่า
* '''ถาม:''' แล้วเรื่องรูปละ ถ้าไม่ก๊อปปีคัดลอกรูปมาใช้ ก็จะไม่มีรูปเลย พวกรูปจากภาพยนตร์ หรือจากหนังสือต่างๆ
** '''ตอบ:''' รูป หลายรูปมีการเปิดให้ใช้อย่างเสรี แต่สำหรับรูปที่มีลิขสิทธิ์กำหนดไว้ ทางวิกิพีเดียมีการยอมให้ใช้ในเจตนาเพื่อประกอบบทความเท่านั้น ตาม [[การใช้งานโดยชอบธรรม]] โดยรูปลิขสิทธิ์ทุกรูปต้องมีการกำกับไว้ว่ารูปนั้นเป็นรูปลิขสิทธิ์ ดูเพิ่มที่ [[วิกิพีเดีย:ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ|แม่แบบที่ใช้กำกับลิขสิทธิ์รูปแบบต่างๆ]]
 
21,471

การแก้ไข