ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฟร์ดีนันท์ ซโวนีมีร์ ฮาพส์บวร์ค-โลทริงเงิน"

<gallery>
ไฟล์:ferdtauf.jpg|สมเด็จพระจักรพรรดิพระอัยกาทรงอุ้มอาร์คดยุคเฟอร์ดินานด์เมื่อเข้าพิธีรับศีลล้างบาป
ไฟล์:ferdinand1997.jpg|อาร์คดยุคคาร์ลและอาร์คดัชเชสฟรานเซสก้าทรงอุ้มอาร์คดยุคเฟอร์ดินานด์โดยมีอาร์คดัชเชสเอลีนอร์ พระเชษฐภัคินีทรงนั่งข้างๆ
</gallery>
</div>
393,742

การแก้ไข